Kommer kvantedatamaskiner og beregning til å bli en definerende trend innen teknologi i det neste tiåret?

Kvantefysikk - casino

Kommer kvantedatamaskiner og beregning til å bli en definerende trend innen teknologi i det neste tiåret? Quantum computing (kvanteberegning) er en helt ny teknologi som vil snu ting på hodet slik kvantefysikken gjorde i sin tid. Detter er datamaskiner som kan utføre kalkulasjoner og beregninger ved hjelp av kvantemekanismer ‒ og kan gjøre dette på ekstremt effektivt og hurtig vis. Superposisjon og kvantesammenfiltring er de to mest brukte mekanismene. Ved hjelp av qubits (som til forskjell fra vanlige bits kan ha både verdien 0 og verdien 1 til samme tid (superposisjon) kan disse maskinene behandle og lagre mye større mengder av data og utføre utrolig komplekse beregninger. Fordelene med kvantedatamaskiner Kvanteberegninger kommer til å utgjøre en stor del av det hverdagslige livet. De kan gjøre … Les mer